Samen groeien in zorg

Christelijk engagement​

Onze missie vertrekt sterk vanuit christelijke waarden, gebaseerd op de filosofie van de heilige Franciscus. Dat betekent voor ons een warme spiritualiteit. We beschouwen de mens in zijn totaliteit en gaan met respect en eerbied om met elkaar. Elke persoon en elke levensovertuiging krijgt daarin een plaats. Die christelijke waarden zijn de wortels van onze missie.

De levensboom

Woonzorgcentrum Ave Maria en woonzorgcentrum Sint Franciscus putten hun kracht uit de levensboom die voortdurend groeit en bloeit.
In de voetsporen van de Heilige Franciscus en naar het levensengagement van de zusters Franciscanessen, willen wij onze dienstverlening verder uitbouwen en optimaliseren.
Wij willen een thuis zijn, waar allen die erom vragen, hun familie en vrienden, met de omgeving en zichzelf in harmonie kunnen leven.
Onze gemotiveerde en deskundige medewerkers hebben toegewijde aandacht voor de totaliteit van het mens-zijn zowel van de bewoner als van de collega.
De kwaliteit van onze dienstverlening is onze voortdurende bekommernis en uitdaging, en dit tegen een sociaal verantwoorde prijs.
Wij staan open voor samenwerking met het oog op een integrale dienstverlening

De takken van de levensboom vormen de individualiteit en eigenheid van elke persoon. Iedereen heeft zijn eigen noden, behoeften en verwachtingen, zijn eigen leefwereld. Die willen we samen erkennen want alle mensen staan bij ons centraal, ongeacht de leeftijd of specifieke zorgvragen maar ook de familie, vrijwilligers en collega’s. De stap naar een woonzorgcentrum is er een waarbij we waken over elke individuele beleving.
De bladeren staan voor bescherming en veiligheid niet alleen geborgenheid en beschutting, fysiek en materieel, maar ook begeleid zijn door deskundige collega’s die beschermen en begrijpen en ruimte laten voor ieders persoonlijkheid zonder te begrenzen of te willen betuttelen. 
De afgevallen blaadjes symboliseren de plek die we bieden aan palliatieve dienstverlening .

Scroll naar boven